زلزله بامداد امروز در آرین شهر تاکنون خسارتی نداشته است به گفته اقای میرجلیلی مدیر کل مدیریت بحران استان چهار تیم ارزیاب به روستاهای اطراف کانون زلزله اعزام شدند
روستاهای کانون زلزله
روستاهای چلونک، چاه غیاث و چاهک موسویه بوده اند

تا این لحظه حدود ۵ پس لرزه در این منطقه به وقوع پیوسته است