#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸 با زرد شدن دو شهرستان دیگر خراسان جنوبی در نقشه کرونا، تعداد شهرهای زرد رنگ استان به هشت شهرستان افزایش یافت.

🔸 شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس در خراسان جنوبی: طبق آخرین نقشه رنگ بندی کرونا، شهر‌ستان‌های نهبندان و طبس که پیش از این در وضعیت نارنجی قرار داشتند به وضعیت زرد تغییر رنگ دادند.
🔸 بر این اساس شهرستان‌های بیرجند و قائنات در وضعیت نارنجی یا پر خطر و شهرستان‌های نهبندان، طبس، درمیان، بشرویه، سرایان، زیرکوه، فردوس و سربیشه در وضع زرد یا خطر متوسط قرار دارند.

🔹 همچنین شهرستان خوسف در وضعیت آبی یا خطر کم قرار دارد.