پویش همگانی نهال کاری،روز ۱۴ آذر همزمان با سراسر کشور در استان با شعار” نهالکاری همگانی برای ایرانی سرسبز” اجرایی خواهد شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این عزم ملی برای کاهش بیابان زایی در کشور است گفت: ۹۰۰ هکتار از مساحت استان در عرصه های جنگلی، مرتعی و بیابانی شامل اجرای این طرح می شود.
علیرضا نصرآبادی افزود: ۱۲۰ هزار اصله نهال از گونه های مختلف تاغ،قیج،آتریپلکس،رمس،کلمو،بنه،بادامک، و … است.

وی اضافه کرد:هم اکنون در کل استان عملیات چاله کنی و آماده سازی عرصه انجام شده و با تمام دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد و جوامع محلی در ۱۴ آذر کار انجام خواهد شد.

نصرآبادی اعلام کرد: نهال کاری ها از ابتدای هفته از تمام شهرستان های استان آغاز و تا ۱۴ آذر ماه با حضور مردم و مسئولین به پایان خواهد رسید.