مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی گفت: رونق صنایع دستی استان در گرو افزایش استاندارد و کیفیت تولید است.

 هادی شاهوردی  اظهار کرد: رونق صنایع دستی خراسان جنوبی به پیشبرد همزمان دو عامل نیاز دارد که یک مورد افزایش سطح استاندارد و دیگری بهبود کیفیت صنایع دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: از طرف دیگر صنعتگر باید با مقوله صادرات آشنا شده و مهم‌تر از آن با افرادی که در زمینه صادرات صنایع دستی فعالیت دارند، مرتبط شود.

شاهوردی افزود: اگر صنعتگر بدون آشنایی با مقوله صادرات وارد این عرصه شود شاید نتیجه مطلوب را به دست نیاورد بنابراین بهتر است با افراد آگاه در این زمینه مرتبط شود.

وی تاکید کرد: یکی از اتفاقات خوب دولت سیزدهم برای صادرات صنایع دستی این بود که برگشت ارز حاصل از صادرات صنایع دستی برداشته شد و مانند دیگر کالاها نخواهد بود و این موضوع نقش مهمی در صادرات صنایع دستی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی با اشاره به رویداد کوآپ تجارت، ادامه داد: در این برنامه، آموزش‌هایی در زمینه بازارچه‌های صادراتی، بازارهای هدف و بازارهای متقاضی صنایع دستی استان ارائه می‌شود.

شاهوردی توضیح داد: به عنوان مثال هند با وجود اینکه یکی از صادرکنندگان صنایع دستی محسوب می‌شود متقاضی صنایع دستی استان است.

وی اضافه کرد: این رویداد با هدف شناساندن ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنایع دستی، صنعت و معدن، فناوری، هوش مصنوعی و سلامت، کشاورزی و صنایع دستی برگزار می‌شود فواید زیادی خواهد داشت.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور