#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔰بیرجند تنها شهر نارنجی خراسان جنوبی/ خروج سه شهر طبس، نهبندان و قائنات از وضعیت نارنجی

🔸براساس آخرین بروزرسانی نقشه کرونایی کشور سه شهر قائنات، نهبندان و طبس که پیش از این در وضعیت نارنجی قرار داشتند به وضعیت زرد تغییر کردند.

🔸بر این اساس تنها شهر نارنجی رنگ استان بیرجند و تنها شهر آبی رنگ نیز خوسف اعلام شده است.

🔸 شهرستان های نهبندان، فردوس، طبس، قائنات، سرایان، سربیشه، بشرویه، زیرکوه و درمیان در وضعیت زرد قرار دارند