دومین پروژه افتتاحی امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، فرماندار، امام جمعه، مسئولین شهرستان درمیان و مردم روستای نوغاب به بهره برداری رسید احداث پل ۶ دهانه ۴ متری ورودی روستای نوغاب بود.

شایان ذکر است پروژه تکمیل پل روستای نوغاب از مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی به شهرستان درمیان بود که از سال ۱۳۹۵ نیمه تمام مانده و با همراهی و همکاری دستگاه های مختلف سطح استان و شهرستان به بهره برداری رسید و مطالبه دیرینه مردم روستا که در فصل زمستان و زمان بارندگی ها با مشکلات فراوانی مواجه بودند تحقق یافت.