#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آمار مبتلایان به کرونا به تفکیک شهرستان های خراسان جنوبی

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و رئیس مـرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۲۸۹آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد نمونه ۲۲۳بیمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۶۲بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۶۱مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

▫️شـهرستان بیــرجند ۱۱۴نفر
▫️شـهرستان فردوس ۲۵نفر
▫️شـهرستان قاین ۷نفر
▫️شـهرستان طبس ۳۱نفر
▫️شهرســتان نهـبندان ۱۰نفر
▫️شهرستان درمــیان ۱۴نفر
▫️شــهرستان سـربیشه ۱نفر
▫️شهرسـتان زیرکوه ۱۲نفر
▫️شـهرستان سرایان ۴نفر
▫️شـهرستان بشـــرویه ۱نفر
▫️شــرستان زیرڪوه ۶نفر
▫️شـهرستان خوســف ۱۰نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۹۴بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۲۷ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۹بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۵نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسـب نیسـت.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته۱۸ مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۴۲۲مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۷مورد از شـهرستان بیـرجند
▪️۴مورد از شــهرستان قایـــن
▪️۳مورد از شــهرستان طبــس
▪️۱مورد از شــهرستان فــردوس
▪️۱مـورد از شـهرستان زیرڪوه
▪️۱مورد از شــهرستان ســـربیشه
▪️۱مـورد از شـهرستان ســـرایان

📅 چــهارشــنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۱