مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی به بیان اقدامات این مجموعه در ایام انتخابات پرداخت.

مرتضی امیرآبادی زاده از ارائه خدمات هویتی به بیش از ۵۰۰ هم استانی‌های خراسان جنوبی در روز انتخابات خبر داد.

مدیر کل ثبت احوال استان ضمن بیان این خبر افزود: مجموعه ثبت احوال استان از بیستم خرداد ماه به صورت دو شیفت دایر بوده و به ارائه خدمات هویتی پرداخته است.

وی ابراز کرد: در این ایام خدمات تعویض شناسنامه؛ صدور شناسنامه المثنی؛ تحویل شناسنامه و کارت هوشمند ملی بیشترین متقاضی را داشته است.

این مقام مسئول در ادامه گفت در روز انتخابات نیز تمامی ادارات ثبت احوال استان از یک ساعت قبل از شروع انتخابات دایر گردیده و تا پایان ساعت رأی گیری پاسخگوی مراجعین بوده اند.

امیرآبادی زاده اظهار کرد: در روز انتخابات علاوه بر خدمات یاد شده؛ اعلام شماره ملی به نمایندگان فرمانداران مستقر در محل صندوق‌های اخذ رأی و مراجعینی که شماره ملی خود را در اختیار نداشتند نیز از خدمت‌های پر شمار ثبت احوال استان بود.

وی گفت: همکاران ثبت احوال استان با روحیه جهادی تمامی همت خود را در مسیر بسترسازی برای مشارکت پرشور هم استانی‌های گرامی به کار بستند و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز با تمام توان در این مسیر گام بر خواهند داشت.

مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی ضمن دعوت مجدد از مردم فهیم خراسان جنوبی برای حضوری حماسه آفرین نظیر انتخابات قبل؛ از هم استانی‌های ارجمند خواست نسبت به رفع نواقص احتمالی مدارک هویتی خود هرچه زودتر اقدام نموده و این مهم را به روز انتخابات موکول نکنند.

گفتنی است علاوه بر ادارات ثبت احوال؛ دفاتر پیشخوان خدمات دولت ارائه دهنده خدمات ثبت احوال نیز در ایام انتخابات آماده ارائه خدمات هویتی به هم استانی‌های گرامی در سراسر استان هستند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور