در ایام ابتدایی تعطیلات نوروزی، شاهد سرکشی سرزده استاندار  خراسان جنوبی در جهت خدمت‌رسانی به مردم هستیم. استاندار خراسان جنوبی در عمل نشان داده است که راه خدمت به مردم را برگزیده است که اگرچه راهی سخت است، بی‌گمان نشان از همدلی وی با مردم دارد. استاندار خراسان جنوبی، حتی به تعطیلات نورزی نرفته است تا در همین ایام تعطیل نیز بتواند به امورات استان رسیدگی نماید. وی در یک روز، بی‌تشریفات مرسوم به بازدید از توزیع کالاهای تنطیم بازار می‌پردازد. در روزی دگر بدون اعلام، به شهرستان‌های استان سفر می‌کند تا از نزدیک شاهد اجرای فرایندهای مدیریتی باشد که در جلسات مدیران استان بازگو می‌کند. معتمدیان بر عکس همتای خود در گلستان، در استان تحت مدیریتش مانده تا کارگشای مردم باشد. به راستی که این روزها می‌شود عطر خدمت و صداقت در مدیریت و مردمی بودن را احساس کرد. مردم استان خراسان جنوبی، قدردان زحمات بی‌شائبه آقای استاندار خواهند بود.