مشیت الهی بر آن تعلق گرفت که با فرارسیدن بهار، شاهد از دست دادن مدیر زحمتکش استانمان، دکتر سید مرتضی وجدان باشیم. وی که یادگار پرافتخاری از دوران دفاع مقدس بود و سالها در لشکر پنج نصر خراسان حماسه آفرین بود، رییس وقت بیمارستان رازی بیرجند در زمان تاسیس آن بود و در سالهای بعد به عنوان معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به این استان خدمت نمود. وی در اخرین سال زندگیش، به عنوان مدیر کل بیمه سلامت خراسان رضوی به جهاد پرداخت. «خبر و هنر»، این فقدان بزرگ را به هم استانی های عزیز، جامعه علوم پزشکی و به خصوص به خانواده وی تسلیت می‌گوید. نام و یادش گرامی باد.