🔹ایجاد حرکتی جهشی و جهادی همراه با نوآوری در روش‌ها و کارکردها در همه عرصه‌های حکمرانی و بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی کاملا ضروری است.

🔹مشارکت بالا در انتخابات ۲۸ خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت در درجه اول اهمیت است.

🔹در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مؤمن، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به توانمندی‌های داخلی، معتقد به جوانان، دارای عملکرد انقلابی و حقیقتاً در همه زمینه‌ها عدالت‌خواه باشد.