مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی رها سازی گرگ های پلاک دار در طبیعت خراسان جنوبی را تکذیب کرد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی رهاسازی گرگ های پلاک دار در طبیعت استان را تکذیب کرد . حسن اکبری گفت : بعضا حمله گرگ در برخی مناطق استان به احشام باعث خساراتی به دامداران می شود و این امر باعث پخش شایعاتی از قبیل رها سازی گرگ های پلاک دار توسط این اداره کل در برخی مناطق شده است . وی اضافه کرد: گ رگ‌ها و دیگر حیوانات غیر اهلی قلمرو و زیستگاه گسترده‌ای را برای زندگی نیاز دارند، بنابراین هرچه ما انسانها بیشتر زیستگاه‌های این‌گونه ها را تخریب کنیم و با کاهش جمعیت طعمه های طبیعی ، تعادل طبیعت را بیشتر برهم زنیم باعث افزایش چنین رخدادهایی خواهیم بود . . وی اظهار کرد: مردم و دامداران مطمئن باشند تاکنون هیچگونه رهاسازی گرگ توسط این اداره کل و یا سازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت این گونه جانوری و جلوگیری از انقراض نسل آن صورت نگرفته و موضوع شایعه است . وی ادامه داد: تخریب زیستگاه، شکار و صید غیرمجاز و بی رویه در سال های اخیر و کاهش منابع غذایی گرگ در طبیعت از جمله خرگوش و… موجب افزایش حضور گرگ ها در اطراف روستاها و مراکز مسکونی شده است . وی بیان کرد: در شرایط موجود روستاییان و دامداران، با بیمه کردن دام ها و توجه به مسائل ایمنی از جمله نگهداری احشام در محیط بسته و ایمن در شب، حضور فیزیکی فعال در محل، افزایش سگ های نگهبان در چراگاهها در جلوگیری از حمله حیوانات وحشی به احشام جلوگیری کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: این اداره کل پیگیر اخذ اعتبار لازم از مراجع ذیصلاح است که در صورت وجود اعتبار، نسبت به جبران گوشه ای از خسارات وارده به دامداران اقدام می شود . وی بیان کرد: از مردم استان خصوصا روستاییان درخواست می شود ضمن رعایت موارد ایمنی با محیط بانان و ماموران یگان حفاظت محیط زیست همکاری کنند و در حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی منطقه خود سهیم باشند .