رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم سه هزار و ۵۱۲ فرصت شغلی در بخش کشاورزی خراسان جنوبی ایجاد شده است.

 مهدی جعفری در نشست خبری اظهار کرد: سال آتی سال پروژه‌های جان دار و شاخص حوزه کشاورزی استان خواهد بود.

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: ۱۵۵ پروژه با اعتبار ۴۱۱ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان در دهه فجر افتتاح می‌شود.

جعفری افزود: ۱۹ هزار و ۶۶۰ خانوار و جمعیت ۴۳ هزار و ۱۷۵ نفری از این پروژه‌ها بهره مند می‌شوند و ۱۶۳ فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

وی گفت :۱۰۸ درصد پیشرفت در تعداد پروژه‌های افتتاحی دهه فجر در خراسان جنوبی داریم که قابل توجه است.

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: از این تعداد پروژه ۹۵ پروژه در حوزه آب و خاک، ۹ پروژه در حوزه تعاون روستایی روستایی، سه پروژه در حوزه صنایع تبدیلی، ۳ پروژه در زمینه تولیدات گیاهی، ۹ پروژه در زمینه تولیدات دامی، ۱۸ پروژه امور عشایری ۱۵ منابع طبیعی و سه پروژه مربوط به شهرک‌های کشاورزی است.

جعفری گفت: بیشترین میزان پروژه مربوط به شهرستان سربیشه با ۲۴ پروژه است و بعد قاین با ۲۲ پروژه و خوسف با ۱۹ پروژه رکوردار هستند.

وی اظهار کرد: رکورد جوجه‌ریزی ما شکسته شده است و بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در دی ماه داشتیم که بسیار ارزشمند است.

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: هر کسی که می‌تواند صادرات مرغ به کشور افغانستان داشته باشد برای مازاد نیاز استان همکاری با او برای اعطای مجوز را خواهیم داشت.

جعفری افزود: از هفته دولت ۱۴۰۰ تا به امروز ۹۶۴ پروژه با اعتبار هزار و ۴۸۳ میلیارد تومان در خانواده جهاد کشاورزی افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: ۹۲ میلیارد تومان برای خرید توافقی محصولات مزیت دار خراسان جنوبی چون زرشک، عناب، پنبه و عسل در سال جاری نظر گرفته شد.

رییس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: برای هفت محصول خراسان جنوبی چون گل نرگس، انار، زعفران، زرشک و عناب و … جشن شکرگذاری برگزاری کردیم که در این زمینه خود مردم پای کار آمدند و مراسم را برگزار کردند.

جعفری یادآور شد: طبق بررسی‌ها بیشترین امیدآفرینی در بین کشاورزان را همین جشن‌های شکرگذاری داشته است.

وی افزود: سه هزار و ۵۱۲ نفر فرصت شغلی در بخش کشاورزی خراسان جنوبی در مدت فعالیت دولت سیزدهم ایجاد شده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور