پس از اتمام مهلت یک ماهه دادستانی به شهرداری بشرویه جهت تجهیز کشتارگاه ، خسروی دادستان شهرستان بشرویه به همراه شهردار و مدیر شبکه دامپزشکی از کشتارگاه بشرویه بازدید کردند .

🔹احسان خسروی دادستان بشرویه اظهار داشت :
در بازدید امروز از کشتارگاه ملاحظه شد که شهرداری به محض دریافت دستور قضایی اقدام به رفع نواقص نموده و در مدت یک ماه عمده نواقص مدنظر از قبیل : حفر سه حلقه چاه جهت موارد ضبطی ، تخلیه سپتیک کشتارگاه ، تامین دو عدد باکس فلزی برای تخلیه ضایعات کشتارگاه و ممکن کردن خروج مداوم ضایعات ، تامین دو عدد میز کار ، بهسازی یخچال خودروی حمل گوشت ، تعویض و یا تعمیر مواردی جزئی ، مرتفع گردیده است .

🔹وی گفت :
لیکن در خصوص چند موردی که منوط به تکمیل مهمترین موضوع یعنی افزایش بنای کشتارگاه می باشد ، شهردار محترم متعهد شدند موضوع را با جدیت پیگیری و در بازه حداکثر یک سال آینده ساختمان جدید کشتارگاه تاسیس و قابل بهره برداری باشد و این تعهد در دفتر دادستانی ثبت و به محض اتمام مهلت ، نتیجه را پیگیری خواهیم کرد .