فرماندار خوسف در دیدار با اعضای هیات موسس مجتمع فرهنگی این حسام بیان اینکه نیاز به مشورت با متنفذین منطقه امری ضروری و مهم است؛ افزود : با همکاری و هم افزایی بتوانیم مشکلات مردم را رفع کنیم.
وی هدف مسئولین را خدمت به مردم عنوان کرد و اظهار داشت: در راستای نیل به اهداف نیازمند استفاده از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها شهرستان هستیم.
آخوندی اظهار داشت:طی چندماه اخیر با بررسی نیازمندی ها و تدوین برنامه های مدون برخی از مشکلات شهرستان از طریق استاندار و معاونین ، مدیران استانی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است.
وی خوسف را شهری مظلوم نه محروم عنوان کرد و ادامه داد: با مشورت صاحب نظران و در جلسات متعدد با مدیران استانداری ، دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت بخشی از مشکلات کارسارزی شده و بخشی هم در حال رفع می باشد .
فرماندار خوسف از ارائه پیشنهادات شهرستان در خصوص بودجه سال ۱۴۰۰ و جذب ردیف های اعتباری برای پروژه های مهم شهرستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: در سال آتی طرح های زیربنایی برای توسعه شهرستان اعتبار خوبی دریافت کنند.
وی بر لزوم همکاری بیشتر در بستر تعامل و همکاری مشترک تاکید کرد و خاطر نشان ساخت : این شهرستان دارای وضعیت خاصی است که میتواند زمینه توسعه شهرستان بیش از گذشته رقم بزند.
فرماندار خوسف از همه دستگاه های اجرایی خواست با استفاده و بهره برداری از انعطاف قوانین در راستای خدمت به مردم اقدام کنند.
اعضای هیات موسس مجتمع این حسام نیز در این جلسه بر همکاری همگانی برای توسعه خوسف خبر دادند و ادامه دادند : استفاده از مزایای محصولات استراتژیک شهرستان از جمله عناب و‌ گل نرگس بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرند.
آنها با انتقاد از سخت گیری های برخی از ادارات ادامه دادند: این سخت گیری ها مشکلاتی را برای مردم ایجاد میکنند.
انتقاد از از برخی از قوانین سختگیرانه در خصوص موضوعات کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر موضوعات این جلسه بود و بر تسهیل امور مردم تاکید شد .
اعضای جلسه بر تعامل خوب بین همه اقشار تاکید کردند و ادامه دادند: با تعامل و همکاری بیشتر بتوان زمینه توسعه شهرستان رافراهم کرد.