#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

اخبار غیر رسمی در خراسان جنوبی از بستری شدن تعداد بالای افراد مبتلا کرونا نسبت به قبل خبر می دهد رعایت پروتکل های بهداشتی در این روزها ضروی است