🔹معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: رضایتمندی و همراهی مردم، مهمترین پیامد ارائه شفاف عملکرد دستگاه ها توسط مدیران است.
خوش خبر با تأکید بر این مطلب در بیست و یکمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان خاطرنشان کرد: با توجه به گام های مؤثری که در سالهای اخیر در راستای توسعه استان برداشته شده، مدیران به منظور اطلاع رسانی درست و جامع درخصوص این برنامه ها از ظرفیت های رسانه ای موجود، حداکثر استفاده را ببرند.
🔹وی تصریح نمود: ارائه شفاف عملکرد دستگاه ها و گزارش عملکرد، رضایتمندی و همراهی مردم را به دنبال دارد.
🔹به گفته وی؛ مردم ثابت کرده اند در همه صحنه ها با نظام و دولت همراهند و این همراهی موفقیت های چشمگیری را تاکنون رقم زده است.
🔹معاون استاندار با اشاره به نقش رسانه ها در انعکاس اخبار و اطلاعات، اظهار داشت: رسانه ها می توانند با این رویکرد به کمک نظام، دولت و مدیران استان بیایند، کما این که رسانه ها تاکنون در چارچوب قوانین نظام، عملکرد مثبتی داشته اند .
🔹خوش خبر ادامه داد: ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی با رسانه ها در ارائه امار و اطلاعات درست و بموقع به رسانه ها ، شایعه سازی و تشویش اذهان عمومی را به همراه دارد.
🔹وی متذکر شد: اطلاعاتی که مدیران در قالب پیوست رسانه ای از اقدامات و برنامه های خود به رسانه ها ارائه می کنند باید متناسب با پذیرش افکار عمومی باشد چرا که اطلاعات پیچیده ، پذیرش مطالب را سخت و دشوار می کند.
🔹معاون استاندار با اشاره به نقش مهم روابط عمومی های دستگاه های اجرایی در انعکاس عملکرد دستگاه های اجرایی اظهار داشت : روابط عمومی قدرتمند و متخصص در ارتباط گیری موفق با جامعه هدف دستگاه نقش بسزایی دارد.

🔹وی ادامه داد: مدیران باید از روابط عمومی ها بخواهند پورتال ها و کانال های اطلاع رسانی خود را به روز نمایند تا سطح دسترسی مردم به داده ها راحت تر شود و فرصت برای انتقال اطلاعات نادرست در فضاهای مجازی و کانال های غیر رسمی و بی هویت سلب گردد.
معاون استاندار با بیان این که سلامت، امنیت و معیشت از سیاست های دولت است که به طور ویژه در اقدامات و برنامه های دستگاه ها نمود دارد، خاطرنشان کرد: خدای را شاکریم که در این سه حوزه، توفیقات ارزنده ای داشته ایم که البته نیاز به پشتیبانی دارد.
🔹خوش خبر تأکید کرد: در همین راستا هماهنگی در تولید محتوا و پردازش و نشر اطلاعات در اولویت کار شورای اطلاع رسانی است تا مطالب و داده ها بدون کمترین عیب و نقص در اختیار عموم قرار گیرد.