معاون هماهنگی برنامه‌ و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ،۴۸۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای برای استان در نظر گرفته شده است که درمقایسه با اعتبار هزینه ای ابلاغی ابتدای سال ۱۳۹۹ ،رشد ۵۰ درصدی دارد.

“علی بهدانی” گفت: براساس گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان،تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی استان درقالب وجه نقد و اوراق خزانه از محل منابع مختلف ، توسط دستگاه‌های اجرایی جذب نشده است.
معاون هماهنگی برنامه‌ و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی افزود: بخشی از این نقدینگی در روزهای پایانی سال گذشته به حساب دستگاه های اجرایی استان واریز شد که تلاش براین است تا ۳۱ تیر ماه ، اعتبارات مذکورجذب گردد.
وی بیان کرد: بنا به دستور استاندارمحترم ، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی، زمینه جذب حداکثری این اعتبارات را فراهم خواهدکرد تا اعتباری از استان برگشت نخورد.
معاون هماهنگی برنامه‌ و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اعتبارات هزینه‌ای استان درپایان سال۱۳۹۹ را ۳۸۹ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: ۹۹.۸۴ درصد این اعتبار تخصیص داده شده است، وی عنوان نمود ۷۵ درصد از اعتبارات هزینه ای صرفا در زمینه پرداخت حقوق کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی هزینه شده است و ۲۵ درصد باقیمانده برای سایر پرسنلی و غیرپرسنلی دستگاه های اجرایی اختصاص داده شده است.
وی گفت: ابتدای سال گذشته اعتبارات عمرانی استان ۵۹۳ میلیارد تومان بود که با رشد ۴۸ درصدی در طول سال، به ۸۸۳ میلیارد تومان درپایان سال۱۳۹۹ رسید که ازاین مبلغ حدود ۶۰درصد تخصیص ابلاغ وصادر گردیده است.
بهدانی عنوان کرد: درآمد عمومی استان خراسان جنوبی در قانون بودجه سال۱۳۹۹ مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان پیش بینی گردیده بود که عملکرد استان درپایان سال۱۳۹۹مبلغ ۵۵۳ میلیارد تومان بود که در درآمدهای عمومی استان شاهد رشد ۳۱ درصدی بودیم.
وی درخصوص عملکرد استان در نقل و انتقال نیروی انسانی در دستگاه های مشمول اعتبارات هزینه ای استانی گفت:سال گذشته ۲۱ نیروی انسانی از دستگاه های اجرایی مذکور از استان خارج و هفت نفر ورودی به استان داشته‌ایم. همچنین بهدانی افزود: ازلحاظ نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی مشمول نظام هزینه ای استانی در پایان سال۱۳۹۹،سه هزار و ۷۹۲ نیروی رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین ، کارگری موقت ، کارگری دایم ، وظیفه و……درموافقتنامه های متبادله، لحاظ گردیده اند.
معاون هماهنگی برنامه‌ و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی اضافه کرد:
تعداد بازنشستگان استان در سال ۱۳۹۸، تعداد ۷۵ نفر بوده که مبلغ ۱۴میلیاردتومان بار مالی پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره شده نامبردگان درسال۱۳۹۹پرداخت گردید.
بهدانی افزود، علی رغم رشد ۵۰درصدی اعتبارات هزینه ای۱۴۰۰ درمقایسه با اعتبارهزینه ای استان درابتدای سال ۱۳۹۹، باتوجه به ضریب ریالی ابلاغی و ازطرفی بخشنامه همسان سازی حقوق نیروهای قراردادی بانیروهای پیمانی، فعلا بامحدودیت اعتبارات مواجه هستیم و از دستگاه های اجرایی تقاضادارم همانند سال گذشته ،نسبت به صرفه جویی و مدیریت اعتبارات ابلاغی، اقدام نمایند.
وی در ادامه افزود بخشی از اعتبارات هزینه ای و عمرانی سال۱۴۰۰ابلاغ گردیده که به محض ابلاغ جداول تفصیلی و دستورالعمل های تهیه و تنظیم موافقتنامه، نسبت به برگزاری شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهیم کرد.