مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌جنوبی گفت: طی ٧ ماهه اول امسال فروش نفت‌گاز به بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود بیش از ۴۴۵ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٢٠ درصد رشد داشته است.

محمدرضا عابدانی ظهر امروز به رسانه ها اعلام کرد: طی ٧ ماهه اول امسال فروش نفت‌گاز به بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود بیش از ۴۴۵ میلیون لیتر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ٢٠ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از محل فروش نفت‌گاز در بازارچه و پایانه مرزی ماهیرود بالغ بر ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد ریال به خزانه دولت واریز شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌جنوبی گفت: رونق بازارچه‌های مرزی سهم به سزایی در کاهش قاچاق عرضه خارج از شبکه سوخت داشته است و مرز ماهیرود در حال حاضر تنها مرز فعال استان  است  که قیمت نفت‌گاز به نرخ تعادلی پس از تصویب در کارگروه نرخ گذاری استان عرضه می شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور