🔹دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: تعداد شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیک به ۱۱ درصد افزایش یافت.
موسی سلیمی با بیان این مطلب، خاطرنشان کرد: تعداد شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۵۰ شعبه بوده که در سال جاری با افزایش ۱۱ درصدی (۱۶ شعبه) به ۱۶۶ شعبه رسیده است.
🔹وی تصریح کرد: علت افزایش تعداد شعب اخذ رأی، تسهیل شرایط دسترسی مردم و کاهش خطای انسانی بوده است.
🔹مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اظهار داشت: از تعداد ۱۶۶ شعب پیش بینی شده برای این حوزه انتخابیه، تعداد ۸۶ شعبه ثابت و ۸۰ شعبه سیار می باشد‌.
🔹به گفته وی؛ در این حوزه انتخابیه تعداد شعب شهری ۵۹ و تعداد شعب روستایی ۱۰۷ شعبه است.
🔹سلیمی با اشاره به اینکه برای این دوره از انتخابات، بطور میانگین حدود ۲۰ نفر در هر شعبه همکاری می کنند، گفت: پیش بینی های لازم در راستای رفع همه موانع در مسیر برگزاری انتخابات صورت گرفته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور