مدیرکل راه آهن شرق از رشد ۲ برابری تخلیه بار در راه آهن این منطقه خبر داد.

شرقی مدیرکل راه آهن شرق گفت: میزان تخلیه بار در راه آهن شرق نسبت به سال ۹۸ بیش از دو برابر یعنی ۲۰۴ درصد رشد داشته است.

او افزود: کارکنان اداره کل راه آهن شرق از ابتدای سال ۹۹ تا ۲۵ اسفند ماه و در شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا، موفق به تخلیه بار به میزان یک میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۸۰ تن شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱۱ هزار و ۵۴۷ تن معادل ۲۰۴ درصد رشد داشته است.

شرقی از افزایش ۱۸ برابری تناژ بارگیری سال ۹۹ نسبت به ابتدای راه اندازی راه آهن شرق خبر داد و گفت: شش میلیون و ۵۲۸ هزار و ۱۰۱ تن در این اداره کل بارگیری شده است که این تناژ بارگیری در ابتدای افتتاح محور در سال ۱۳۸۴، به میزان ۳۳۷ هزار و ۸۸۶ تن بوده است.