#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با پیگیری نماینده مردم شهرستان های بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ، شعبه صندوق تامین خسارت‌های بدنی تا پایان سال در استان راه اندازی خواهد شد.

بهزاد پور مدیر عامل صندوق خسارت‌های بدنی کشور در پاسخ به درخواست آقایراه اندازی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در خراسان جنوبی خسروی نماینده مردم شریف شهرستان‌های بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در خصوص راه اندازی این صندوق در مرکز استان اعلام کرد:  تا پایان سال این صندوق در خراسان جنوبی  راه اندازی خواهد شد.