🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: راه اندازی رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه خراسان جنوبی مؤثر است.
جواد قناعت با بیان این مطلب در دیدار اعضای هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان، خاطرنشان کرد: راه اندازی رشته پزشکی با توجه به نیاز استان به پزشک عمومی ضروری است.
🔹وی با اشاره به زیرساخت های استان خراسان جنوبی در حوزه بهداشت و درمان، تصریح کرد: با راه اندازی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، فرزندان این منطقه مجبور نیستند برای ادامه تحصیل به سایر استان ها مهاجرت کنند و با امنیت بیشتردر کنار خانواده خود به تحصیل ادامه می دهند.
🔹به گفته وی؛ با فعال شدن رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، بالطبع زمینه برای شروع به کار دیگر رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی فراهم می شود.
🔹استاندار ، اهتمام هیأت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی استان در راه اندازی رشته پزشکی را قابل تقدیر خواند و بر پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه تأکید کرد.
🔹قناعت، کمبود پزشک عمومی و متخصص در استان را به نسبت شاخص‌های کلان ملی معضلی خواند که برای رفع آن پیگیری های زیادی شده و گفت: بهترین راهکار برای رفع این مشکل، بومی گزینی و جذب دانشجو در داخل استان است.
🔹وی تأکید کرد: راه اندازی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، در کنار ظرفیت هایی که در دانشگاه علوم پزشکی استان فراهم شده، فرصت خوبی برای افزایش تعداد دانشجویان این رشته در استان و کمک به رفع مشکلات موجود می باشد.
🔹به گفته وی؛ جذب دانشجوی پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی می تواند گامی مؤثر در توسعه خراسان جنوبی باشد.
🔹شایان ذکر است؛ در این جلسه گزارشی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای راه اندازی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی استان ارائه شد .
🔹حضور ارزیابان دانشگاه آزاد به منظور بررسی شرایط موجود، رصد زیرساخت های مهیا شده برای راه اندازی رشته پزشکی، تصمیم گیری درخصوص تمدید مجوز و صدور مجوز جذب دانشجو، تا پایان ماه جاری از دیگر اخباری بود که در این جلسه به شور گذاشته شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور