رئیس جمهور تأکید کرد: راه آهن زاهدان – بیرجند – مشهد، مهمترین خط ریلی کشور است که برای مردم منطقه در زمینه حمل و نقل ریلی گره گشا خواهد بود.

🔹سید ابراهیم رئیسی، در آیین آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن خراسان‌جنوبی بیان کرد: امروز به نام مبارک امام حسین (ع)متوسل می‌شویم تا به دست کارگران، مشاوران، وزارتخانه مربوطه و دستگاه‌های‌ مسئول این‌کار‌ مهم رقم بخورد‌ و زودتر از موعد به بهره‌برداری برسد.
🔹 وی، اظهار داشت: این اطمینان را می‌دهم مقدمات کار کاملا فراهم شده، بودجه و اعتبارات تامین شده و‌ کار با سرعت زیاد و زودتر از موعد مقرر به سامان خواهد رسید.
🔹 رئیس‌جمهور، عنوان کرد: از همکاران در دولت، بخش‌های مختلف و مجلس تشکر می‌کنم و امیدواریم به‌زودی مردم از این طرح ریلی که بسیار گره‌گشا برای مسافر، بار و سایر در مسیر شمال و جنوب کشور است بهره‌مند شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور