#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹مسابقات انتخابی تیم ملی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی با عنوان جام و نکوداشت روز ملی فرهنگ پهلوانی در طی روزهای ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در تهران برگزار و نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت شدند