راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ماه_ محله عشایری چاه باشه_شهرستان زیرکوه