راهپیمایی روز جهانی قدس _ میدان ابوذر_شهرستان بیرجند

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین