راهپیمایی روز جهانی قدس _ روستای عشایری چاه پایاب شهرستان زیرکوه

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین