استاندار خراسان جنوبی گفت: استقرار و راه‌اندازی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در حال پیگیری است.

جواد قناعت  در نشست اعضای کمیته راه‌اندازی رشته پزشکی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی استانی فرهیخته، علمی و با فرهنگ غنی است اما در برخی زیرساخت‌های آموزشی با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید رفع شود.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند به حوزه پزشکی ورود کرده است افزود: موافقت اصولی رشته پزشکی دانشگاه آزاد در خرداد ۱۴۰۱ اخذ شد اما باید زیرساخت‌ها، نیروی انسانی مورد نیاز، تجهیزات و امکانات لازم فراهم شود.

راه‌اندازی رشته پزشکی دانشگاه آزاد بیرجند در حال پیگیری است

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه پزشکی جای آزمون و خطا نیست گفت: راه‌اندازی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به فضای نخبگانی بیرجند این ظرفیت را دارد و در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه فضای همدلی بین دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علوم پزشکی و بیمارستان‌ها وجود دارد ادامه داد: تجهیزات بیمارستانی استان کامل است و می‌توانیم برای راه‌اندازی رشته پزشکی در دانشگاه آزاد از ظرفیت‌های موجود در استان به ویژه ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند استفاده کنیم.

قناعت خواستار توجه به دانشجویان پزشکی شد و گفت: با تعریف کد رشته‌های مورد نیاز، برای جذب دانشجویان بومی تلاش می‌کنیم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور