رانندگان تانکرهای سوخت می توانند از این به بعد بدون مراجعه به منطقه ویژه اقتصادی جهت اخذ نوبت، مستقیما به مرز ماهیرود مراجعه کنند.

نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: در جهت رسیدگی به خواسته‌ به حق رانندگان و به منظور کاهش خطرات جاده‌ای، مراجعه رانندگان برای نوبت گیری به منطقه ویژه اقتصادی حذف شد.

او افزود: کاهش بُعد مسافت مسیر تردد، صرفه جویی درمصرف سوخت یارانه‌ای و استفاده بهینه از ظرفیت و امکانات نیرو‌های بومی و محلی از دیگر اهداف این کار بوده است.

نخعی بیان کرد: رانندگان تانکر‌های سوخت و مشتقات نفتی بدون نیاز به مراجعه به منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، مستقیما از محل بارگیری به سمت مرز ماهیرود حرکت کنند.