مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی از ذخیره سازی ۳۵۰ هزار متر مکعب آب در آبخیز ها و آبخوان ها استان خبر داد.

 محمد علی آخوندی در نشست مدیریت سیلاب ها گفت: بر اساس بند “پ” ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور، برای وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و وزارت کشور وظایفی در زمینه مدیریت بحران پیش بینی شده است.

وی با بیان این که در دستورالعمل های مقابله با سیلاب به نقش و جایگاه مردم در این خصوص اشاره و برای هر یک از دستگاه های تخصصی وظایفی مشخص شده است، افزود: همچنین دستگاه های نظارتی و حوزه مدیریت بحران و دستگاه های پژوهشی و علمی و رسانه ها در این زمینه نقش مهمی دارند.

وی تاکید کرد: در مدیریت سیلاب، مردم مهم ترین نقش را بر عهده دارند و بررسی سیلاب های سال های گذشته نشانگر این موضوع است که فوت افراد بر اثر سیلاب، به دلیل بی توجهی آنها به هشدار های داده شده بوده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت:در زمان سیلاب نباید افراد به آب نماها نزدیک شوند زیرا خطر سقوط در آنها وجود دارد.

آخوندی خاطر نشان کرد: علت فوت کودکی در یکی از سیل های که در آرین شهر اتفاق افتاده بود،حضور او در محل سیلاب برای تماشای آن بوده است.

وی با بیان این که با اطلاع رسانی های انجام شده، درسال های اخیر کمتر شاهد این وقایع هستیم ، تصریح کرد: مردم نباید در حریم رودخانه ها ساخت و ساز کنند و همه ساخت و سازها ، باید با رعایت اصول ایمنی باشد.

وی گفت: در سیلاب اخیر به دلیل این که بخشی از یک خانه در حاشیه سیلاب قرار داشت، تخریب شد و دام های موجود در آن هم از بین رفتند.

آخوندی با بیان این که همه این هشدارها برای حفظ جان مردم است، تصریح کرد:آبخیز داری، توجه به هشدارها، عدم عبور از آب نماها در زمان وقوع سیلاب از مهم ترین عوامل کاهش خطرات ناشی از سیلاب است.

وی با اشاره به اهمیت آموزش های همگانی، ادامه داد: آموزش های لازم در این زمینه به دهیاران داده شده است تا از این طریق آنها به روستائیان در زمینه رعایت اصول حفاظت از منابع آب این آموزش ها را ارائه کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: انجام کارهای پژوهشی نیز با هدف کاهش خطرات ناشی از سیلاب در دستور کار قرار گرفته است.

آخوندی خاطرنشان کرد: در سیل های اخیر ۳۵۰ هزار مترمکعب آب در آبخیزها و آبخوان های استان ذخیره شده است که این موضوع سبب تقویت سفره های آب زیر زمینی می شود.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور