مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان این که در استان امکان ضبط فنی قطعات موسیقی وجود ندارد، گفت: در راستای حفظ، حراست و اشاعه موسیقی مقامی و نواحی استان باید مستند سازی کرد.

 حسن رمضانی در مراسم گشایش مکتبخانه موسیقی نواحی استان، عنوان کرد: خراسان جنوبی علی رغم داشتن ذخایر با ارزش فرهنگی و هنری سال ها در سایه بلند خراسان بزرگ بوده و ظرفیت های گسترده آن ناشناخته مانده است.

به گفته وی اکنون با آغاز فعالیت مکتب خانه موسیقی نواحی استان و خانه فرهنگ و هنر، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود در راستای معرفی و مستندسازی ذخایر با ارزش فرهنگی و هنری استان مساعدت داشته باشند.

رمضانی با بیان این که اگر در طول تاریخ توانستیم فرهنگ ایرانی را پاس بداریم ، حاصل کوشش و ممارست در مستندسازی بوده است، اضافه کرد: متاسفانه بسیاری از هنرمندان با استعداد خراسان جنوبی به دلیل نبود مستندی از آثار آن ها، فراموش شده اند.

وی با اشاره به این که سهم دولت ها در این موضوع اندک بوده و هر آنچه تاکنون اتفاق افتاده حاصل تلاش هنرمندان است، خطاب به مسئولان حاضر در جلسه عنوان کرد : در استان امکان ضبط فنی قطعات موسیقی وجود ندارد، لذا تقاضا داریم در راستای حفظ، حراست، مستندسازی و اشاعه موسیقی مقامی به این مجموعه کمک کنید.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: آمادگی داریم برای مستندسازی موسیقی مقامی و سایر هنرهایی که ریشه در تاریخ دارند، از پژوهشکده هنری وزارت میراث فرهنگی کمک بگیریم.