🔹استاندار خراسان جنوبی از آغاز عملیات نمادین کاشت یک میلیون نهال در دی ماه سال جاری در استان خبر داد.
جواد قناعت  در دیدار معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در قالب اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور که قرار است در طول چهار سال انجام شود، آمادگی خود را برای انجام هر گونه همکاری در این زمینه اعلام می کنیم.
🔹به گفته وی؛ در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال در کشور، یک میلیون نهال در خراسان جنوبی کاشته خواهد شد.
🔹وی تصریح کرد: دی ماه سال جاری عملیات نمادین اجرایی کاشت یک میلیون نهال در مکانی در اطراف شهر بیرجند آغاز خواهد شد.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور