دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به همراه نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی با محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تیرماه ۱۴۰۲

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور