❇️ عصر روز گذشته مهندس داعی مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی به همراه معاونین مسکن و ساختمان ، شهرسازی و معماری ، املاک و حقوقی و مهندسی و ساخت با آقای خسروی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای بیرجند ، درمیان و خوسف دیدار و گفتگو نمودند.

🟢مهندس داعی دراین دیدار گزارش عملکردی از اقدامات اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در بخش های مختلف از جمله راهها ، باندهای دوم ، راه آهن ، طرح اقدام ملی مسکن ، املاک و شهرسازی ارائه نمودند. همچنین ایشان برنامه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در سال جهش تولید را تشریح نمودند.