سیدمحسن دهنوی عضو هیأت رئیسه مجلس از تعیین ترکیب هیأت رئیسه فراکسیون مقابله با خشکسالی مجلس خبر داد.
🔰 نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه رئیس فراکسیون مقابله با خشکسالی شد
🔸با برگزاری انتخابات فراکسیون مقابله با خشکسالی، آقای مصطفی نخعی نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه رئیس فراکسیون مقابله با خشکسالی شد-.