دکتر محمودی راد پزشک پرتلاش این روزهای خط مقدم مبارزه با کرونا در خراسان جنوبی رییس شورای شهر بیرجند شد.