براساس انتخاباتی که از طرف هیأت مدیره فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری (ایفلا) در تابستان ۲۰۲۳ برگزار شد، دکتر لیلی سیفی، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی به مدت دو سال به سمت ریاست کمیته خدمات کتابخانه ای به جوامع چند فرهنگی انتخاب شد. شایان ذکر است که وی اولین ایرانی است که توانسته ریاست کمیته کتابخانه ای به جوامع چند فرهنگی را در ایفلا به دست آورد.
کمیته خدمات کتابخانه ها به جوامع چند فرهنگی ایفلا در سال ۱۹۸۱ به عنوان کارگروه ایفلا شروع به کار کرد، و در کنفرانس سال ۱۹۸۶ در توکیو بود که این گروه رسماً به بخش خدمات کتابخانه ای به جوامع چندفرهنگی ایفلا تبدیل شد.
هدف این کمیته گردآوری کتابخانه ها و سازمان های علاقه مند به توسعه و دسترسی خدمات برای رفع نیازهای جوامع چند فرهنگی و زبانی، اشتراک گذاری تجارب کتابخانه ها با جوامع چند فرهنگی و اطمینان از اینکه هر عضو جامعه جهانی به طیف کاملی از خدمات کتابخانه ای و اطلاعاتی دسترسی دارد. این کمیته هم اکنون ۲۷ عضو از ۱۵ کشور جهان دارد.
فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسات کتابداری(ایفلا) با هدف ایجاد کتابخانه ای جهانی قوی و متحد که جوامع باسواد، آگاه و مشارکتی را تقویت می کند. برای الهام بخشیدن، مشارکت، فعال کردن و ارتباط زمینه کتابخانه ای جهانی در ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۷ در نشست سالانه انجمن کتابخانه های بریتانیا در ادینبورگ، اسکاتلند تأسیس شد و هم اکنون بیش از ۱۵۰

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور