دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: در جلسه ۴۹ کمیته تعیین رؤسای دانشگاه‌ها، حکم هفت نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

در جلسه ۴۹ کمیته تعیین روسای دانشگاه‌ها با حضور آقایان دکتر عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عین الهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حجت الاسلام والمسلمین رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و دکتر محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفت نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی تأیید انتخاب شدند.

دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه این جلسه از تایید انتخاب هفت نفر از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور خبر داد.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی،دکتر عاملی ضمن آرزوی موفقیت برای افراد انتخاب شده تصریح کرد: بر این اساس “دکتر جاسم محمدی” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایلام، “دکتر مهدی احمدی‌نژاد” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کرمان، “دکتر فریدون عبدالملکی” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کردستان، “دکتر کورش ساکی” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کاشان، “دکتر حسن ملکی‌زاده” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر، “دکتر سید محمد موسوی میرزایی” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی بیرجند و “دکتر علی اصغر خیرخواه وکیل آباد” به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت انتخاب شدند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور