در حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر سید محمد موسوی میرزائی به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر بهرام عین اللهی طی حکمی با توجه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سید محمد موسوی میرزائی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند را به سمت رییس دانشگاه منصوب کرد.
در متن این حکم آمده است: پیرو ابلاغ شماره ۱۰۹۶/۱۰۰ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰ و با توجه به نامه شماره ۹۷۰۳/۱۴۰۱/دش – ۲۲/۶/۱۴۰۱ دبیر محترم کمیته تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه چهل و نهمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان «رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند» منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.
امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و مؤید باشید.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور