به منظور افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه در خراسان جنوبی:
🔰 پنجشنبه؛ خراسان جنوبی میزبان وزیر ورزش و جوانان
🔸پنجشنبه دکتر مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به منظور افتتاح و کلنگزنی چندین پروژه ورزشی و به شهرستان های نهبندان سربیشه و بیرجند سفر می کند.
✳️ دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و وزیر معین خراسان جنوبی در هیئت دولت پنجشنبه به استان سفر می کند.