#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دو هفته قرنطینه آقای  دکتر خوش خبر معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی  امروز به اتمام میرسد و برابر شنیده ها حال عمومی ایشان کاملا بهبود پیدا کرده و تنها بدلیل رعایت پروتکل ها بعنوان جانشین رئیس کرونای استان قرنطینه دو هفته را رعایت کرده و به آن پایبند بوده است .