مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در بازدید از دژ زیرزمینی تاریخی
روستای نیگ آن را اثری منحصربه‌فرد دانست و تأکید کرد: با تخصیص اعتبار مناسب در اسرع وقت نسبت
به تکمیل مراحل تحقیق، خواناسازی، آواربرداری، کاوش، تثبیت، ایمن‌سازی و آماده‌سازی و بازگشایی آن برای بازدید عموم اقدام شود.
هادی شاه‌وردی قابلیت‌های تاریخی و گردشگری این اثر فاخر و گرانسنگ را فراتر از شرایط حاضر دانست وبرای برون‌رفت از آن قول مساعد داد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: با همکاری مردم، شورای
اسلامی و دهیاری با میرا‌ث‌فرهنگی (بیشتر ازآنچه تاکنون بوده) و تشویق بخش خصوصی برای راه‌اندازی
اقامتگاه بوم‌گردی و همچنین رفع خطرات احتمالی از دژ در کنار معرفی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های
گردشگری روستا به مسافران و گردشگران، از این پتانسیل خاص می‌توان به‌طور کامل استفاده و از
ثمراتش بهره‌برداری کرد.
در این بازدید کارشناس باستان‌شناسی اداره‌کل، مسئول دفتر فنی، اعضای شورا و دهیار نیز مدیرکل
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان را همراهی می‌کردند.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور