دو کتاب از مجموعه انتشارات دانشگاه بیرجند در بین نامزد‌های سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه‌های «علوم خالص» و «علوم کاربردی» قرار گرفت.

کتاب مبانی زراعت در کشاورزی پایدار، تألیف فرانسیسکو ویالوبوس، ترجمه الیاس دو کتاب از مجموعه انتشارات دانشگاه بیرجند در بین نامزد‌های کتاب سال ایرانفررس ، مجید جامی‌الاحمدی ، سهیل پارسا و عبدالمجید مهدوی دامغانی در بخش «علوم کاربردی» و کتاب مبانی چشم‌انداز کیهانی ، تألیف جفری بنت و دیگران ، ترجمه کاظم نفیسی، فهیمه حبیبی و مریم سعیدی در بخش «نجوم» از مجموعه انتشارات دانشگاه بیرجند در بین نامزد‌های کتاب سال ایران هستند.

برگزیدگان سی و هشتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سایت ketabsal.ir معرفی خواهند شد.