-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی گفت: ۶۴ فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی با ۱۴۴ کلاس درس طی اول مهر ماه با حضور دانش آموزان و خیرین به بهره برداری می‌رسد.

، حامد رخسار پور  در نشست خبری برنامه‌های هفته دولت بیان کرد: در دو سال گذشته دولت، ۹۳ پروژه با ۲۹۳ کلاس درس در سطح استان به بهره برداری رسیده است.

وی اعتبار این پروژه‌ها را ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: رشد اعتبارات طی دو سال مردمی نسبت به دو سال دولت گذشته، ۳۲۰ درصد رشد داشته است.

رخسار پور اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی به نسبت دانش‌آموز در ابتدای دولت سیزدهم ۶.۴۷ متر مربع بوده که در حال حاضر به ۶.۶۸ متر مربع افزایش یافته که نسبت به سرانه میانگین کشوری بالاتر هستیم.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته ۴۲۰ مدرسه با اعتبار ۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تجهیز شده‌اند، افزود: میر، صندلی، کامپیوتر، لب تاپ، پروژکتور از جمله تجهیزات مورد نظر بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی ۴۵۰ مدرسه با هزار و ۳۷ کلاس درس از جمله اقدامات دو ساله گذشته بوده است

وی با بیان اینکه ۳۲۶ کلاس درس با اعتبار ۱۷۵ میلیارد تومان با مشارکت خیرین در خراسان جنوبی احداث شد، گفت: با توجه به سرانه فضای آموزشی، بیشترین کمبود کلاس درس را در شهرستان بیرجند داریم که نیازمند توجه خیرین و مجموعه‌های اقتصادی است.

رخسار پور بیان کرد: ۶۴ فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی با ۱۴۴ کلاس درس طی اول مهر ماه با حضور دانش آموزان و خیرین و با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: در خال حاضر ۱۶۴ پروژه با ۴۲۱ کلاس در دست اجرا داریم، افزود: این پروژه‌ها در ۷۷ هزار و ۴۸۴ متر مربع زیربنا و با اعتباری بالغ بر ۴۷۷ میلیارد تومان در دست احداث است.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته اعتبار خوبی برای مدارس فاقد سرویس و سرویس‌های مختلط بوده است، گفت: تاکنون ۲۱ سرویس بهداشتی با ۱۵ میلیارد تومان بهسازی و یا احداث شده است.

رخسار پور از آسفالت ۱۴۰ متر از محل قیر تهاتری در مدارس خبر داد و گفت: ایجاد ۷۶ کلاس درس کانکسی و بهسازی و شاداب سازی مدارس تخت عنوان طرح شهید عجمیان از دیگر اقدامات انجام شده بوده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور