دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: تنها ۲ درصد داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان جنوبی، (در مرحله ثبت نام نهایی) سابقه نمایندگی دارند.

موسی سلیمی  اظهار کرد: از مجموع ۲۴۴ نفر داوطلبی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان جنوبی، ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند، ۵ نفر سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف را دارند.

دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۲۳۹ نفر معادل ۹۸ درصد افراد، برای نخستین بار وارد عرصه رقابت شده و سابقه نمایندگی ندارند، بیان کرد: در این دوره از انتخابات از مجموع ۲۴۴ نفری که ثبت نام خود را نهایی کرده‌اند، ۲۲۳ نفر آقا و ۲۱ نفر خانم می‌باشند.

دو درصدنامزدهای انتخابات مجلس درخراسان‌جنوبی سابقه نمایندگی دارندسلیمی با اشاره به رشد آمار ثبت نام کنندگان در این دوره به نسبت یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، متذکر شد: در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۱ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۱۱۸ نفر مرد و ۱۳ نفر زن بوده‌اند.

وی در ادامه به مقایسه وضعیت تحصیلات داوطلبان در دو دوره یازدهم و دوازدهم پرداخت و گفت: از مجموع ثبت نام کنندگان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۸۰ نفر معادل ۷۴ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۴۱ نفر معادل ۱۷ درصد دارای مدرک دکتری، ۱۲ نفر معادل ۵ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۱۱ نفر معادل ۴ درصد دارای مدرک حوزوی هستند.

به گفته وی؛ در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم، ۹۴ نفر معادل ۷۲ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۲۱ نفر معادل ۱۶ درصد دارای مدرک دکتری، ۴ نفر معادل ۳ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۱۲ نفر معادل ۹ درصد دارای مدرک حوزوی بوده‌اند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور