خراسان جنوبی، استانی در حال توسعه است و یکی از ارکان توسعه آن نیز، مبحث گردشگری است که مدتی است بحث پیرامون ان داغ است. بارها در باب پتانسیل‌های گردشگری این استان و استفاده از آنها، سخنانی بر زبان رانده شده است. اما گاها دیده می‌شود که ساختارهایی مانع این توسعه می‌شوند. گاهی قوانین و مصوبه‌های داخل استانی هم، راه بر توسعه این موضوع سد می‌کنند، گاهی دوگانگی به وجود می‌آورد و گاهی از متولیان امر، سلب حمایت و اشراف بر گردشگری می‌کند. گاهی قوانین جاری کشور نیز نادیده گرفته شده و گاهی هم مصدر جنجال‌ها و موضوعاتی می‌شود که می‌تواند با نظر بزرگان و صاحب منصبان استان حل و فصل شود. این موضوعات و دوگانگی‌ها، عموما نتیجه‌ای جز باز کردن راه برای سودجویان ندارد.
خراسان جنوبی به لحاظ برخورداری از مناطق بکر و امن کویری، می‌تواند هدف گردشگری تعداد زیادی از هموطنانمان باشد. مهمترین موضوع، حضور گردشگران در ایام تعطیل سال است. مهمترین این تعطیلات، مقارن با ایام عزاداری اهل بیت است که گاها حساسیت‌هایی را ایجاد کرده و برخوردهایی را به وجود می‌آورد.
متولیان امر گردشگری، مسئولین و نهادهای دولتی و غیر دولتی بایستی به جای برخوردهای رادیکال و فیزیکی و حذف‌های انی و پاک کردن صورت مسئله، با هم اندیشی به راهکاری در مورد حضور گردشگران در این استان برسند تا هم اشتغالزایی مرتبط پا برجا بماند و هم آداب و رسوم و سنت‌های مذهبی مردم منطقه، خدشه‌دار نشود. آنچه روشن است، این است که در حوزه فرهنگی گردشگری، به خصوص بر اساس فلکلور و اعتقادات مردم منطقه هیچ اقدامی صورت نگرفته است و همه آنچه که در هفته گذشته رخ داد و جلوی ورود توریست‌های داخلی به یکی از شهرستان‌های استان گرفته شد هم ناشی از همین امر است. اگر بر اساس فرهنگ محلی و منطقه‌ای، تبلیغات موفق و فرهنگی صحیح صورت بگیرد، مطمئنا توریستهایی که در ایام عزاداری این منطقه را برای سپری کردن تعطیلات خود انتخاب می‌کند، با علم به این موضوع انتخاب می‌کند که در این منطقه اعتقادات دینی، مذهبی، ملی و محلی رنگ و بوی خاص خود را دارد و باید منطبق با آداب و رسوم آنها در این ایام رفتار نماید. آنچه رخ داد، یقینا به علت کم‌کاری استان در حوزه تبلیغات نادرست در شناسایی منطقه بوده است و لاغیر. به عنوان یک راهکار‌، چنانچه کادر فرهنگی و تبلیغی گردشگری در استان، به دور از دوگانگی‌های موجود فعال شود، مطمئنا خیلی از مسایلی که این روزها، دچار ان هستیم پیش نمی‌اید. باید ساختارهای چندگانه تصمیم‌گیری در استان به صورت یک کل واحد تصمیم‌سازی نمایند و صاحب منصبان، چه دولتی و چه نهادی، به نتیجه واحدی برسند تا همه استان ان را قبول داشته باشد.

توضیحات : تمام سر مقاله های بدون اسم در سایت نوشته سر دبیر با ویراستاری و تصحیح زارعی است .