استاندار خراسان جنوبی از اختصاص حدود پنج هزار میلیارد تومان به طرح توسعه شهرستان‌های نهبندان و سربیشه خبر داد.

جواد قناعت،  در مراسم کلنگ زنی خط انتقال گاز دشتک به نهبندان اظهار کرد: به دلیل ایجاد شرایط بحرانی در زمستان، ۱۴۰۱ اجرایی شدن طرح خط انتقال گاز دشتک-نهبندان ممکن نبود و اکنون امروز این طرح آغاز شده است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی در انتهای مسیر گاز کشور قرار دارد و در شرایط بحران دچار قطعی گاز می‌شود، تصریح کرد: به همین دلیل در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ درخواست خروج خراسان جنوبی از انتهای مسیر گازرسانی کشور را با وزیر نفت داشتیم و با تصویب این طرح موافقت شد.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در زمستان سال گذشته فشار گاز در خراسان جنوبی کمتر از ۱۰۰ یعنی قطعی کامل گاز بوده اما کار جهادی مدیران شرکت گاز استان با تعویض مرتب فیلترهای گازرسانی سبب شد که مردم خراسان جنوبی با وجود قرار داشتن در کنار استانی پرمصرف با شرایط بحرانی همچون خراسان رضوی، با کمترین مشکلات قطعی گاز زمستان را سپری کنند.

وی با بیان اینکه در دو سال اخیر اتفاقات خوبی در تحول شهرستان‌ها صورت گرفته است، تصریح کرد: اجرای پست ۱۳۲ کیلوولت شاهکوه و ۱۴۰ کیلوولت نهبندان، تصویب طرح‌های راه آهن نهبندان به بیرجند و انتقال آب دریای عمان به خراسان جنوبی از مهم‌ترین تحولات است که برای خراسان جنوبی رقم خورده است.

قناعت اظهار کرد: اعتبار طرح توسعه شهرستان‌های نهبندان و سربیشه، جدا از اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح‌های بزرگ برق رسانی، راه آهن و جاده‌ها در این دو شهرستان است که سبب تحولات عظیمی در شهرستان‌های نهبندان و سربیشه خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور