مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت دوره آموزشی سواد رسانه که به همت این اداره  و با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدارک دیده شده بود، توسط دکتر سلیمی به عنوان مدرس اجرایی گردید.
فرخنده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت در این دوره که در محل سالن جلسات فرمانداری بیرجند برگزار شد، به مباحث مختلفی در زمینه سواد رسانه، نقش رسانه ها در جامعه، اصول و قواعد نگارش، تحلیل و ارزیابی منابع خبری، رعایت اخلاق حرفه ای در رسانه ها و مقابله با شایعات و اخبار جعلی پرداخته شد.
حضار در این دوره آموزشی با توجه به نقش مؤثر رسانه ها در شکل گیری باورهای عمومی، نحوه استفاده صحیح و بهینه از رسانه ها را فرا گرفتند و با چالش ها و فرصت های پیش روی رسانه های محلی و استانی آشنا شدند.
این دوره آموزشی با هدف افزایش سطح دانش و توانایی های حرفه ای کارکنان رسانه ها و تقویت تعاملات بین رسانه ها و مراجع فرهنگی استان برگزار گردید.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور