🔻پیام استاندار خراسان جنوبی به مناسبت “روز دهیاری ها و شهرداری ها”

🔸”شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد”. مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

🔹شهرداری ها و دهیاری ها، نهادهایی عمومی با ساختاری خدماتی و اجرایی هستند که فعالیت هایی مبتنی بر مشارکت مردم داشته، نقش بسیار تأثیرگذاری بر رشد، بالندگی و توسعه شهرها و روستاها دارند.
🔹خدمات متنوع و گسترده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در زمینه حفظ محیط زیست، تأمین بهداشت و سلامت، مدیریت بحران، بهبود سیما و منظر شهری و روستایی، ارتقاء و توسعه کالبدی- فیزیکی منطقه، مدیریت پسماند، اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی و… ضمن کمک به تأمین آسایش و امنیت روانی شهروندان، راه های ترقی و پیشرفت منطقه را هموارتر ساخته، فضایی مطلوب تر را برای زیست مردم فراهم می کنند.
🔹بدون تردید شهرداری ها و دهیاری ها، طی سال های گذشته با ارائه خدمات مطلوب به عموم مردم، گام های مثبتی در برقراری عدالت اجتماعی و رشد و توسعه شهرها و روستاها برداشته اند، در استان خراسان جنوبی نیز وجود ۳۱ شهرداری و ۸۹۹ دهیاری ، ظرفیت بسیار مناسبی برای تحقق این مهم، و نیز کیفیت بخشی به خدمات شهری و روستایی است.
🔹بی شک در کنار همه وظایفِ شهرداری ها و دهیاری ها، آن چه از این دو حوزه مؤثر که بیشترین سهم را در ارتباط مردم با دستگاه های اجرایی دارند، انتظار می رود؛ استفاده از پتانسیل های بی نظیر خراسان جنوبی از جمله سنگ های معدنی در هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاها، مشارکت دادن شهروندان در عرصه مدیریت شهری و روستایی، احیای بافت های تاریخی در راستای رونق صنعت گردشگری و توجه به توسعه فضاهای سبز به منظور کمک به ایجاد روحیه نشاط و رفاه عمومی در جامعه می باشد، که این همه، موجبات بهره برداری مطلوب از منابع و ذخایر خدادادی را فراهم آورده، مسیر نیل به توسعه پایدار، همه جانبه و متوازن استان را هموارتر می سازد.